سه‌شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۱

بازی های بومی و محلی ایران (معرفی سی و یک بازی از مناطق مختلف ایران) - مرتضی رضوانفر

از مقدمه کتاب:
"ایران زمین به واسطه تاریخ كهن و اصیل خویش نقش به سزایى در ظهور و پیدایش بازى هاى ریشه داربومى در جهان دارد.
این بازی ها كه از آبشخور فرهنگى این مرز و بوم سیراب شده اند ارتباطى درهم تنیده با لایه هاى بومى و قومى سرزمین مینونشان ایران دارد. 
تنوع اقلیمى و زیستى بى نظیر ایران در بستر تاریخ فضاى مناسبى را براى ظهور انواع بازیهاى مختلف فراهم آورده است. نكته حائز اهمیت در این میان پیوند میان جسم خاكى با روح افلاكى در تكوین بازى هاى ایرانى است كه خود موقعیتى ممتاز را در مقایسه با بازی ها و تفریحات سایر كشورها به وجود آورده است."

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بازی های بومی و محلی ایران (معرفی سی و یک بازی از مناطق مختلف ایران) - مرتضی رضوانفر
با همکاری سازمان یونسکو