سه‌شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۱

پیام یونسکو (آینده نگری برای کره زمین- ویژه سونامی) - سال سی و هفتم شماره 388


پیام یونسکو (آینده نگری برای کره زمین- ویژه سونامی) - سال سی و هفتم  شماره 388

انتشار پیام یونسکو به 27 زبان در سراسر جهان، از یک سو باعث ارتباط و آشنایی کشورهای مختلف با یکدیگر، و از سویی دیگر پایگاهی برای معرفی یونسکو و فعالیت های آن به ملت ها و کشورهای دنیاست؛ از این رو انتشار منظم و به موقع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما متأسفانه طی سال های اخیر به دلایل گوناگون در ایران منتشر نشده است.
واحد انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در تلاش است برای دوستداران پیام یونسکو و دسترسی آسان آنان به این مجله، شماره های به جا مانده و شماره های جدید آن را به صورت الکترونیکی منتشر کند.