پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

مهر برای نوجوانان - شماره 16 - تیر 1352


دانلود رایگان متن کامل 
ارگان رسمی بنیاد نیکوکاری والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی

 فهرست:

    اهدای نخستین جایزه جمعیت زنان ایتالیا به پیشگاه علیاحضرت شهبانو

    عمر دوباره - نوشته مجتبی مینوی

    نگاهی به مصر قدیم - نوشته دکتر فضل الله صفا

    سیمای شهر در شب - نوشته شهناز مسعودی

    نادرشاه افشار، نابغه نظامی -

    نوجوانان و کتاب - رضا عزمی

    یاغیگری زاییده عدم استقلال است - ترجمه ناهید فخرایی

    زن یا مرد، کدامیک باهوشترند؟

    طرز لباس پوشیدن - از: فریده ایزدیار

    مشکلات تابستانی نوجوانان - از: آرین دخت آرین

    تاریخچه کوتاه زندگی برادران مونگولفیه

    شکوه و جلال معماریهای صفویه

    لایم لایت - ترجمه رضا سید حسینی

    آشنایی با هنر عکاسی

    قهرمان - احمد شهریاری