پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

مجله پیام یونسکو - شماره 77 - اسفند 1354


دانلود رایگان متن کامل

فهرست:

    سرکشان اقیانوس کبیر - نویسندگاه جوان اقیانوسیه در راه بازیافتن تمدن خویش - نوشته آلبرت ونت

    در آفریقا، هنری که در آن، با دست گوش می کنند - نوشته آمادو هامپاته با

    برای آنکه هنرهای آفریقایی، به رونوشت رنگ و رو رفته ای از هنرهای غربی مبدل نشود - نوشته مجدی وهبد

    کودکان نهنگ - گرفتاری های ادبیات شفاهی در سیبری - نوشته یوری ریتخئو

    سه در یک - اختلاط فرهنگها و مردمان بومی، ایبریایی و آفریقایی، در آمریکای لاتین - نوشته آرتورو اوسلار پی یتری

    در چهار گوشه جهان

    ما و خوانندگان

    گنجینه های دنیای هنر - روح مرده در قالبی از خاک رس (غنا)