دوشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۱

آخرین شماره هفته نامه سیمرغ با مطالب زیر منتشر شد:


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آخرین شماره هفته نامه سیمرغ با مطالب زیر منتشر شد:

نخستین همایش هنر وادبیاتِ ضد جنگ

ادبیات و مساله‌ی امنیت

نظریه‌ی صلح در کلام و مرام مولانا

دانوب، کتاب دوران زندگی

سیاوش، شخصیت آرمانی ضد جنگ، در شاهنامه

وقتی زندگی صلح‌آمیز شد شعر نیز صلح‌آمیز می‌شود

جنگ در نگاه شعر فارسی

از باورمندی تا بی‌باوری

نکوهش جنگ در شعرهای ابوطالب مظفری

حاشیه ای بر ادبیات ضد جنگ

جنگ در اشعار شاعران افغانستان

مرا قوماندان صدا نکنید

پایداری ادبیات ضد جنگ

سرخ وسیاه