سه‌شنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۹۱

شماره سی و دوم هفته نامه ادبی هنری سیمرغ منتشر شد


شماره سی و دوم هفته نامه ادبی هنری سیمرغ با مطالب زیر منتشر شد:

 بازسازی آرامگاه امیرعلی شیرنوایی

هنرمندان زن؛ قربانیان نزاع سنت و مدرنیته

"اشعار ماندگار جنگ ایران" با انتخاب شاعر افغانستان

تحویل دهی قلم شاه امان الله خان به موزیم ملی

هنر سخن تمدن است

فکر می کنم حالا با نقاشی و رنگ قاطی شد ه ام