جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۱

کتاب امروز


مجموعه بی نظیر کتاب امروز به همت باشگاه ادبیات منتشر شد.

 انتشار مجموعه مذکور که با کیفیتی عالی نیز تصویربرداری شده است  نشان از پتانسیل بالای آقای امیر عزتی و مجموعه تحت مدیریت ایشان دارد.
امید است در آینده اعضای این باشگاه به جای تمرکز بر کتب موجود و قابل خرید در بازار، بر این گونه آثار تمرکز بیشتری داشته باشند.