پنجشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۱

مجموعه کتب کودک


به دنبال کاهش فعالیت انجمن کودکی، یکی از اعضای فعال به نام سیاوش قبول زحمت کرده، کتاب های زیر را مجددا بارگذاری کرده است:

دانلود مجله کیهان بچه ها - 28 دی ماه سال 1357

دانلود کتاب ریشارد شیردل - کتابهای گل سرخ

دانلود کتاب دور دنیا در 80 روز - کتابهای طلایی

دانلود کتاب هدیه سال نو - کتابهای طلایی

دانلود کتاب خیاط کوچولو - کتابهای طلایی

دانلود کتاب هایدی - کتابهای طلایی

دانلود کتاب گنجشک زبان بریده - کتابهای طلایی

دانلود کتاب خبرنگار مستقل قرن بیستم - ترجمه خودم - بازسازی شده به سبک انتشارات یونیورسال

دانلود کتاب عصای اسرار آمیز - بازسازی شده به سبک انتشارات ونوس

دانلود کتاب آدم برفی - کتابهای لک لک

دانلود کتاب قوهای وحشی - کتابهای لک لک

دانلود کتاب خرگوش مشکل گشا - کتابهای طلایی

دانلود کتاب اولیس و غول یک چشم - کتابهای طلایی

دانلود کتاب فرشته خواب - کتابهای گل سرخ

دانلود کتاب اتومبیل - انتشارات یونیورسال

دانلود کتاب عاقبت بر روی ماه - بازسازی شده به سبک انتشارات یونیورسال