شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۱

بوطیقای نو-شماره دوم


بوطیقای نو-شماره دوم
زیر نظر:منصور کوشان
دسته:مجلات-مجله بوطیقای نو
تاریخ نشر:بهار ۱۳۷۷
تعداد صفحات:۱۹۴ صفحه