چهارشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۱

زندگانی سیاسی میر علیشیر نوائی - آکادمیسین و.و.بارتولد ، مینورسکی، میرحسین شاه ، آیخان بیانی ، عزیزالدین وکیلی


به سال 1928 پنجصدمین سال ولادت سیاستمدار و آن مرد بزرگ مدبٌر اداری هرات، میرعلیشیرنوائی، از طرف آکادمی‌ علوم‌شوروی تجلیل گردید و به آن مناسبت مقالات و رسایل زیادی تالیف‌یافت.
بین آنها رساله ای بود که به نام زندگانی سیاسی میرعلی‌شیر، در احوال این وزیر دانشمند نوشته‌شده و در مجموعه مقالاتی که به این مناسبت تدوین‌شده‌بود نشرگردید.
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
وزارت اطلاعات و کلتور جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان
چاپ دوم 1360کابل