چهارشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۱

ورزش های ملی در افغانستان / تالیف و نگارش عبدالله محب حیرت ؛ به اهتمام هدایت الله وفا


از مقدمه کتاب:

"به پاس احساسات بی شائبه وطندوستی و به خاطر تحکیم بیشتر رشته های مضبوط و ناگسستنی برادری و برابری، این مجموعه معلوماتی را پیرامون ورزش های ملی و بازی ها و سرگرمی های محیطی باشندگان شریف گلزمین افغانستان به پیشگاه ورزشکاران میهن پرست و انسان دوست وطن عزیز وبه خاطر استحکام مزید علایق استوار انسانی و روابط پایدار نوعدوستی، مطابق آیین ومراودات انترناسیونالیستی و مناسبات وسیع و مستحکم "جهان وطنی" به نام این که "بنی آدم اعضای یکدیگرند" در
محضر ورزشکاران سراسر جهان، خاصتا آنانی که با شمول خویش در المپیای بین المللی 1980 مسکو، با گردن فرازی و پیروزی کامل و چشمگیر، افتخارات عظیم معنوی را برای هم وطنان وهم نوعان خویش کسب می کنند، از صمیم قلب اهدا می کنم."

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ورزش های ملی در افغانستان / تالیف و نگارش عبدالله محب حیرت ؛ به اهتمام هدایت الله وفا
کابل: بیهقی، ۱۳۵۸. ۲۳۱صفحه