یکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۱

بسیار خردسال تر از آن که عروس شوند - سینتیا گورنی ، استفانی سینکلر ، غلامعلی کشانی ، غلامحسن رکنی


در این کتاب از رسم هایی سخن گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود که باید در نهایت به دست خود مردم اصلاح شود.
اما آگاه شدن از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گام نخست است:

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بسیار خردسال تر از آن که عروس شوند - سینتیا گورنی ، استفانی سینکلر ، غلامعلی کشانی ، غلامحسن رکنی