جمعه، مهر ۱۴، ۱۳۹۱

روند حقوق زن در قرآن - هاله سحابی


در این نوشته سعی هاله سحابی بر این بود که با نگاهی پژوهشی – و نه صرفا مؤمنانه – به قرآن ورود کند. البته همان طور که خود می گوید در این نوشته نمی خواسته به همه پرسش هایی که مطرح کرده است پاسخ دهد. بلکه قصدش
این بوده که ابتدا به باورهایی برسد و در این مسیر قرآن را از قبرستان به متن جامعه بیاورد و به دورن قرآن برود و نقش زن در احکام، داستان ها، اسطوره ها و در فلسفه آفرینش را بررسی کند. هاله سحابی می گوید : "مسلم است که امروزه زن مدرن را نمی شود با آن مشخصه ها و وظایفی که حتی برای ملکه سبا تعریف شده مقایسه کرد. اما کتمان نمی کنم که با این باور که خداوند خودش گفته ما از شما محافظت می کنیم، غصه نخورید و خونسرد باشید، سعی کرده ام مواردی را به نفع حقوق زنان از لابه لای متن استخراج کنم."
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
روند حقوق زن در قرآن - هاله سحابی