جمعه، مهر ۱۴، ۱۳۹۱

دلنوشته های هاله سحابی


این مجموعه در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول دلنوشته های خانم هاله سحابی است که بعد از ویراستاری توسط دوستان او برحسب تاریخ منظم شده است. در موارد معدودی با حفظ مضامین تغییرات بیشتری در متن به وجود آمده که در بالای متن نوشته شده (توسط دوستی بازنویسی شده است). در هر مورد تا حد امکان توضیحی نوشته شده که این متن در چه شرایطی و با چه هدفی سروده شده است.

بخش دوم سروده ها و اشعاری است که بعد از
رفتن هاله توسط دوستانی آشنا یا نا آشنا سروده شده است. البته آنچه در اینجا آمده قسمت هایی است که در اختیار تدوین کنندگان مجموعه بوده است. در مواردی نام نویسنده یا تاریخ و یا هردو نامشخص است. از دوستان دور و نزدیک که سرود ه ای را منتشر کرده اند و در این مجموعه نیامده پوزش می خواهیم که اثر آنان قاعدتاً در دسترس نبوده است.

بخش سوم حاوی نقاشی های زنده یاد خانم سحابی است. این تابلوها در حال حاضر در اختیار طیف نسبتاً گسترده ای از خویشان و دوستان هاله سحابی قرار دارد. در موقعی که عکس برداری از تابلوها انجام شده، ابعاد تابلوها اندازه گیری نشده است. این است که جز موارد معدود، نوشته شده ۷۰* تابلو بزرگ، متوسط و یا کوچک است . تا بلوی بزرگ اندازه ۱۰۰ ۴۰* ۶۰ سانتیمتر و کوچک ۳۰ * سانتیمتر و یا بیشتر، متوسط حدود ۵۰ سانتیمتر و یا کمتررا مشخص می نماید.

خانم هاله سحابی استعداد هنری و قریحه ادبی خوبی داشت. بدون اینکه در کنار فعالیت های متنوعش تمرکز زیادی بر این زمینه ها داشته باشد. نقاشی می کرد، شعر و قطعات ادبی می سرود و گاهی موسیقی می نواخت و در بیان طنز، گفتار و قریحه ی مستعدی داشت. از چهار سالگی نقاشی می کرد و در ۲۴ سالگی نزد دو استاد مقداری فنون – ۱۳ سالگی و ۲۶ – دو دوره در سنین ۱۵ نقاشی را آموخت. در زمینه ی ادبی آموزش خاصی نداشت ولی قطعات ادبی می سرود و با توجه به اینکه ممکن است از نظر قواعد شعر و صنایع آن توجه لازم نشده باشد در این مجموعه با عنوان “دلنوشته ها” آمده است و نه اشعار.

دلنوشته ها در طول زمان و به مناسبت های مختلف سروده شده اند. بعضی که مرتبط با خانواده و یا بعضی از دوستان بوده در محافل محدودی خوانده شده است. ولی بسیاری در دفاتر او مانده و هیچگاه مرور و بازبینی و حتی این عبارت ها و کلمات شعرگون برای » ویرایش نشده است. به قول خودش عمدتاً پس از «… ثبت خلاصه ای از لحظه های در یادماندنی زندگانی من است مرگ او جمع آوری شده است.

دلنوشته های خانم سحابی ممکن است از نظر هنر ادبی قوی نباشد، ولی ۱ / دلنوشته های هاله سحابی است ۲ بیانی از استعداد و طبع روان او است که اهمیت آن در موضوعات متنوعی که به آنها پرداخته تجلی پیدا می کند و دلنوشته ها بیانی است از دغدغه های انسانی او و عمق معنوی و عرفانی که به اشکال مختلف در نوشته هایش منعکس است. مشخص است که زندگی را به شکل جاری آن نمی پسندد و به دنبال افق های گسترده و زیبایی است، و در این راه مرز میان مرگ و زندگی را هم خیلی پررنگ و جدا از هم نمی بیند.

نقاشی ها هم به شکل دیگری بیان همان مفاهیم در رنگ ها و اشکال است. او به طوری که در تصاویر ملاحظه می شود تابلوهای متعددی کشیده است ولی ذوق او به کشیدن تابلو محدود نمی شد . او روی شیشه ها،  دیوار،  ظروف شیشه های مواد غذایی،  پریزهای برق و در میان یادداشت هایش نقاشی می کرد و طرح می کشید.

از آخرین طرحهای او تعدادی است که در صفحات بازجو یی که در اوین به او احاله شده کشیده شده است و در اختیار دادگاه انقلاب است، و یا طرح هایی که از خانم های هم بند در دوره زندان و با خودکار در دفترچه اش کشیده است.
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دلنوشته های هاله سحابی