شنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۱

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۸ منتشر شد


 گاهنامه مجله هفته شماره ۲۸ منتشر شد


بی سرزمین بی‌تفاوت‌ها    ۴

سوسیالیسم و فرهنگ    ۶

دیالک تیک اوبژکتیف ـ سوبژکتیف    ۹

پیرامون به‌روز بودن مارکسیسم و امکان تحقق بخشیدن سوسیالیسم مصاحبه با گئورگ فولبرت (از کادرهای علمی پرسابقه حزب کمونیست آلمان)    ۱۱

فلسفه به زبان ساده، رمانتیسم آلمان : «فیخته، و شلینگ»    ۱۳

سوژگی تاریخ مند: نگاهی به کتاب اراده به دانستن     ۱۶

اثر میشل فوکو    ۱۶

امپراتوری در عصر سرمایه: گفتگو با الن میک‌سینز وود    ۱۸

از«اوروکمونیسم» تا اپورتونیسم امروز    ۲۵

آزادی اندیشه و بیان پیشینه، محدوده‌های زمانی‌ـ‌مکانی و جوهر طبقاتی آن    ۳۰

دیالک تیک تجربی و نظری    ۴۹

پسا فوردیسم، مارکسیسم و نقد اجتماعی مورد بحث    ۵۳

دیالکتیک روشنگری آدورنو و هورکهایمر و برداشت و تحلیل آن با توجه به شرایط امروز ایران    ۵۹

وآنگاه ژیژک گفت…    ۶۱

رابرت میشلز و “بازی ستم کارانه”    ۶۷

لنین و فلسفه؛ لویی آلتوسر    ۷۶

برابری و مسئله های آن (۱)    ۹۰

اوپورتونیسم چیست    ۹۶

جنبش برای اقتصاد مشارکتی    ۹۹

جهانی‌کردن تولید وتجارت و بحران در اقتصاد جهانی    ۱۱۷

مردان « نان آور» و زنانی که « مولد» نیستند!    ۱۲۲

بهره‌وری در برابر منفعت عمومی    ۱۲۳

جهانی شورشگر یا عصر جدید تیرگی؟ در باب تاریخچه‌ زوال اقتصاد آمریکا    ۱۲۷

دیپلماسی تلفن همراه برای سیطره بر تهی دستان    ۱۳۱

انقلاب کینزی و ضد انقلاب نئولیبرالی    ۱۳۵

مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی    ۱۳۷

ماهیت بحران کنونی سرمایه‌داری    ۱۴۰

حقوق بشر» و «حقوق شهروند» دیالکتیک جدید برابری و آزادی    ۱۴۲

تأملات خیابانی – نقد پوپر در فضای شهر و خانه    ۱۵۱

وضعیت افغان ها در ایران و نقش روشنفکران ایرانی    ۱۵۵

یک روز یک نویسنده    ۱۵۹

ایرانی بودن یا نبودن؟    ۱۶۱

ایران و چالش‌های گذار به جامعه شناخت محور    ۱۶۳

«شراب» وحدت بر سر نخواستنی ها    ۱۶۵

در دفاع از میراث فرهنگی پرویز شهریاری    ۱۶۹

بررسی عوامل جغرافیای سیاسی در جنگ امپریالیستی علیه سوریه بخش اول و دوم    ۱۷۰

اخوان المسلمین مصر به ارکستر آمریکا – اروپا – اسراییل برای جنگ در سوریه پیوست    ۱۷۹

سوریه، سنگ محک سیاست جهانی    ۱۸۲

رسانه هایی که از آنِ ما نیستند یا «جذابیت های پنهانِ» کلان – رسانه ها    ۱۸۵

کشتی شکستگان هزاره‌ی سوم    ۱۸۹

کـَلکـَته    ۱۹۳

الهام    ۱۹۴

دیریست…    ۱۹۸

سفر به سیترا    ۱۹۹

خواستگارانِ فارغ از عشق آگافیا    ۲۰۱