دوشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۱

هدایات صحی : سلسلهء تعلیمات صحی ازخلال تعالیم دین - سازمان صحی جهان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هدایات صحی : سلسلهء تعلیمات صحی ازخلال تعالیم دین - سازمان صحی جهان

با همکاری سازمان جهانی بهداشت
دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی
وزارت صحت عامه دولت اسلامی افغانستان -جولای1997
چاپ اسلام آباد