سه‌شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۱

آمریکا آمریکا - الیا کازان - غلام‌حسین ساعدی / محمّد نقی براهنی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آمریکا آمریکا - الیا کازان - غلام‌حسین ساعدی / محمّد نقی براهنی 

کازان در این رمان به جنایات ترکان عثمانی علیه ارامنه و یونانیان پرداخته است. این کتاب در سال 1343 توسط «غلام‌حسین ساعدی» و «محمّد نقی براهنی» به فارسی برگردانده شده است.