سه‌شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۱

ترکمن‌های ایران - بی بی رابعه لوگاشوا / ترجمه سیروس ایزدی؛ حسین تحویلی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترکمن‌های ایران -  بی بی رابعه لوگاشوا /  ترجمه سیروس ایزدی؛ حسین تحویلی

نسخه اصلی : زبان روسی -مسکو/انتشارات دانش - سال ۱۹۷۶
Туркмены  ирана / Логашова
نسخه فارسی:
چاپ اول
تهران ۱۳۵۹
انتشارات شباهنگ

در همین رابطه بخوانید:
مصاحبه با بی‌بی رابعه لوگاشوا