پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۱

در پوكه‌های زمهرير - اسيپ ماندلشتام /شوخی های ميلان كوندرا - شاپور احمدی


با تشکر از پدیدآورنده محترم که کتاب را در اختیار ما گذاشت.