جمعه، دی ۱۵، ۱۳۹۱

اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی - حمید رضا قلیچ‌خانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی - حمید رضا قلیچ‌خانی  
مرکزِ تحقیقات فارسی
رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هندوستان
حروفچینی و صفحه آرایی: عبدالرحمن قریشی
طراحی جلد: عایشه فوزیه
ناظر چاپ: حارث منصور
چاپ اول: دهلی نو  اسفندماه ١٣٨۹ ه ش/مارس ٢٠١١ م
چاپ و صحافی: الفا آرت, نوئیدا (یو.پی.)