شنبه، دی ۲۳، ۱۳۹۱

اعلام آمادگي خانم ويدا لوييم براي معرفي آثار پزشكان و روانشناسان ايراني


خانم ويدا لوييم از مجريان راديو راديسين كه جامعه ايرانيان مقيم اسراييل را تحت پوشش خود دارد و شنوندگاني در خارج از آن كشور نيز دارد، آمادگي خود را براي معرفي آثار منتشره پزشكان وروانشناسان در اين راديو اعلام كرده اند.
دوستداران مي توانند با اين رايانامه (اي ميل) تماس بگيرند.