یکشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۱

تازه ترین برگردان گاتا ها، سرود های مینوی زرتشت - نویسنده برگردان از: دکتر نیما فرمین و فرامرز دادرس


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تازه ترین برگردان، گاتا ها، از زبان  اوستایی به پارسی سره ، زیر نام « سرود های مینوی زرتشت» از سوی دکتر نیما فرمین و فرامرز دادرس، در پاریس منتشر شد.

این نسک به کوشش انتشارات فرهنگ ایران در نوامبر 2012، میلادی در فرانسه، با شماره شابک(5-0-9543776-2-978) به چاپ رسید. برگردان تازه گاتا ها، در صد و سی رویه و به اندازه جیبی می باشد. دوستداران اندیشه های زرتشت می توانند به گونه رایگان، فایل پی دی اف این کتاب را از تارنمای فرهنگ ایران ذخیره نمایند.