یکشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۱

باده‌پيمايي با اژدها در تموز - لي بو / شاپور احمدی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
باده‌پيمايي با اژدها در تموز - لي بو / شاپور احمدی

لي بو  (762-701) از شاعران سرزمين چين است. اوعضو گروهي از فرزانگان چين بود بنام  «هشت جاودانه‌ي پياله‌ي باده»
و از ديرباز با دو فو، يكي از دو شاعر بزرگ در تاريخ ادبيات  چين به شمار مي‌آيد.