پنجشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۹۱

مجلد دوم از مجموعه هشت فراز هزار نیاز (دفتر اول: فراز جنبش تنباکو) - شهید هدی صابر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجلد دوم از مجموعه هشت فراز هزار نیاز (دفتر اول: فراز جنبش تنباکو) - شهید هدی صابر

هشت فراز هزار نیاز نام سلسله نشست هایی است که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در حسینه ارشاد بصورت هفتگی توسط هدی صابر برگزار شد و به بررسی هشت فراز مبارزاتی ایران پرداخته است. پیش از این دفتر دیگری از این مجموعه با عنوان پیش از آغاز منتشر شده بود که روش تحلیل بررسی هشت فراز را نشان می داد.
مجلد اخیر که به فراز نهضت تنباکو اختصاص دارد مشتمل بر شش نشست است که علاوه بر بحث آغازین مرحوم مهندس سحابی پیرامون اهمیت تاریخی فراز تنباکو، مباحث شهید هدی صابر در ۲۰ محور معرفی شده در چارچوب موضوعی وارسی فرازها (فضای بین‌المللی؛ شرایط داخلی (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی)؛ زمینه‌های بروز حرکت؛ روایت فراز؛ مطالبات؛ شعارها؛ رهبری؛ نیروی آغازگر؛ نیروهای دست اندرکار؛ مردم؛ تشکیلات؛ استراتژی؛ مشی؛ ایدئولوژی؛ برد اجتماعی – برد جغرافیایی؛ جهت‌گیری طبقاتی؛ دستاوردها؛ ناکامی‌‌ها؛ جمع‌بندی نهایی؛ آموزش‌های فراز) در خصوص نهضت تنباکو طرح شده است.
در میان مجموعه کارهای پژوهشی صورت‌گرفته در خصوص جنبش تنباکو، کار هشت‌فراز شهید صابر به لحاظ روش پژوهشی و محورهای مورد بررسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و منبع تاریخی ـ تحلیلی بسیار خوبی برای علاقمندان به تاریخ است. زبان روان و ساده شهید صابر امکان این را فراهم می‌آورد که مخاطبان مختلف بتوانند با مطالعه‌ این کتاب بر سطح دانش تاریخی و آگاهی سیاسی خود بیفزایند.