یکشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۲

خواب‌های فلزی (مجموعه شعرهای 1344-1346 ) - شهرام شاهرختاش


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خواب‌های فلزی (مجموعه شعرهای 1344-1346 ) - شهرام شاهرختاش
چاپ نخست پاییز 1346، چاپخانه زهره
بازسپاری نسخه الکترونیکی Do-Library؛ فروردین 1392