جمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۲

دکتر روح الله عباسی درگذشت


دکتر روح الله عباسی از اعضای سازمان افسران حزب توده ایران بود که پس از آزادی از زندان شاه به ادامه تحصیل دانشگاهی و مطالعات فلسفی روی آورد.
او ساکن فرانسه بود ودر تاریخ اول اردی بهشت سال جاری (۹۲) درگذشت.
دکتر عباسی در وصیتنامه‌اش به پریسا (خواهرزاده اش) درخواست کرده بود تا با پول حاصل از فروش خانه‌اش درایران، در زادگاهش کتابخانه‌ (و مرکز مطالعات فلسفی) ای احداث کند.
یادش گرامی باد
در این صفحه مجموعه آثار دکتر عباسی برای دریافت ومطالعه موجود است.

 منبع عکس