پنجشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۲

در باره سوئد - فرمانداری گوتنبرگ و استانداری یوتالند / طلیعه اشجاری / میکاییل ایوارسون


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در باره سوئد - فرمانداری گوتنبرگ و استانداری یوتالند / طلیعه اشجاری / میکاییل ایوارسون

کتاب "در بارۀ سوئد" با این امید تدوین شده که به کمونهای سراسر کشور در زمینه آشنائی با جامعه کمک کند، ولی امید در درجه نخست ارائه اطلاعات ارزشمند به افرادی است که به سوئد می آیند.