پنجشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۲

برگزیده اشعار استاد بازار صابر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
برگزیده اشعار استاد بازار صابر
Бозор Собир

"محترم خلقی که او نیران و اسکندر نداد
لیک کولدیران و بیران داد او
محترم خلقی که شاعر پرور است
شاه و پیغمبر ندارد، لیک دارد شاعری"