دوشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۲

کابلیان با خون می‌نویسند - داد نورانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کابلیان با خون می‌نویسند - داد نورانی

زنده ياد داد نورانی مبارز شهير و نويسنده رزمنده کشور ما از نخستين کسانی بود که در اوج سوختن کابل در کنار کابليان ، درد سوختن کابل را با شعر و ترانه‌هايش فرياد کرد، داد زد و جلادان را با خنجر ساطع شعرش گلو بريد. او بر اين همه جنايت شوريد، خشمگين شد و آرزوی رستاخيز انتقام را قافيه بست.