سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۲

عبور از آتش - سید ادریس میر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
عبور از آتش - سید ادریس میر
یا
عبور از آتش - سید ادریس میر

بهار ۱۳۹۲

"روایتی دست اول از آغاز جنگ های دهه نود در کابل
در مورد آغاز جنگ‌های خانمانسوز بعد از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله سخن زیاد گفته شده اما بیشتر کسانی که خود به نحوی در آن ماجراها درگیر بودند، مصلحت را در آن دیدند تا به کلی گوئی اکتفا کنند و از جزئیات حوادث و این‌که نخستین شعله‌های این آتش چگونه زبانه کشید و کدام دست‌ها در این کار دخیل بودند، کمتر سخن گفته شده است. در این جریان حکمتیار عامل اصلی تمام بدبختی ها خوانده شده و دیگران حتی دکتر نجیب و افراد اداره وی همه بری الذمه قلمداد گردیده اند.
کتاب «عبور از آتش» به قلم سید ادریس «میر» به خاطر رابطهء نزدیک نویسنده با جریانات روز های قبل و بعد از سقوط دکتر نجیب، می تواند روایتی دست اول و موثق از آن دوران به شمار آید به‌خصوص که نویسنده در شرح آن وقایع، از شخصیت هائی نام می برد و آنان‌ را به شهادت فرا می خواند که بعضی ها در قید حیات اند. از جمله مارشال فهیم شخص دوم این کشور به شمار می روند."

تصویر و شرح کتاب از تارنمای بست باستان