چهارشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۲

صراحت نامه - گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
صراحت نامه - گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی
درباره این کتاب که از نمایشگاه کتاب نیز جمع‌آوری شده در تارنمای  سلمان می خوانیم:

"ماهنامه مديريت ارتباطات گفت وگويي با آیت الله اکبر هاشمي رفسنجاني انجام داده که به دليل طرح سوالا ت متعدد و متنوع و پاسخ هاي روشن، جذاب و خواندني است. اين گفت وگو را امير عباس تقي پور، امير لعلي و آرش محبي انجام داده اند که متن کامل آن را مي خوانيد."