شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۲

گاتاها - به کوشش دکتر آبتین ساسانفر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
گاتاها - به کوشش دکتر آبتین ساسانفر
"دکتر آبتین ساسانفر برگردان هفده هات گات ها را همراه با متن اوستایی و گزارش‌ دستوریِ همه-ی واژگان اوستایی فراهم آورده اند که برآیند سه دهه کار پژوهشی ایشان است. دکتر آبتین ساسانفر که استاد پیشین دانشگاه ملی بوده است با نگرش به متن درست شده-یِ گُلدنر همراه با خامه ای (قلمی) شیوا و نثری روان، بازنویسی سروده های اشو زرتشت را با متن دین دبیره و آوانویسی پارسی انجام داده اند، و برداشتِ خود را از هر سروده نیز آورده اند تا به زیبایی و ماندگاری این شاهکار ادبی افزوده باشند.
درک درست این پژوهشگر از سروده های اشو زرتشت و آشنایی با فرهنگ و فلسفه‌ی وی سبب شده تا برگردانِ تازه-ی گات های اشو زرتشت از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.
دربخشی از پیشگفتار این کتاب نویسنده چنین نگاشته است:« اصول فلسفی و آیین گاتها اگر بدون پیش داوری و بدخواهی بررسی شود، هیچ انسان دادگر و خردمندی نمی تواند با آن ناسازگاری کُند چون چیزی جز راهنمایی به سوی آشتی، سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمی‌شود.»
چاپ نخست این کتاب با ۱۲۷۰ رویه در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه، به همت نشر «بهجت» درپاییز سال ۱۳۹۰ خورشیدی که سرآغاز نوروز سال ۳۷۵۰ یکتاپرستی ایرانیان است، درتهران منتشر شده است. ویرایش و بازخوانی این کتاب ارزشمند را نیز موبد کوروش نیکنام انجام داده است که بیگمان به ارزش وجایگاه برگردان شده این کتاب افزوده است.
در آغاز این کتاب، گزارشی خواندنی از پیشینه پژوهش های اوستایی از سوی پژوهشگران اروپایی به چاپ رسیده است که گویای بسیاری از رویدادهای شنیدنی، نانوشته و ناخوانده است."