چهارشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۲

بایگانی نشریه شوفار - فدراسیون یهودیان ایرانی


بایگانی نشریه شوفار - فدراسیون یهودیان ایرانی
در این تارنما شماره های سالیان قبل از نشریه شوفار برای دریافت و مطالعه موجود است.

شوفار نوعی ساز بادی است که از شاخ حیوانات درست شده ودر مراسم ویژه یهودیان به‌کار برده‌می‌شود.