شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۲

در برخورد به خرده بورژوازی ( فاصله بین انقلاب فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ ) - ولادیمیر ایلیچ لنین