شنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۲

مهارت های زندگی - دکتر حسین خنیفر/ دکتر مژده پور حسینی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مهارت های زندگی - دکتر حسین خنیفر/ دکتر مژده پور حسینی

در این کتاب  راه های کسب مهارت های زندگی از دیدگاه دینی توضیح داده شده است.