چهارشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۹۲

چگونه با بازجـو رویارو شویم؟


توجه: این کتاب در تارنمایی وابسته به سلفی‌ها (و احتمالا القاعده) قرار گرفته ومعرفی آن به معنی تایید مندرجات آن نیست!
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چگونه با بازجـو رویارو شویم؟
(خلاصه ای از  كتاب: فلسفه ی تعامل در پشت میله های زندان)
گردآوری با تصرف: جلبیب قندهاری
مترجم: سامان میرتوکلی