یکشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۲

در نفي وارونه‌خواني سياست (آزمونی موردی؛ انتخابات خرداد 1392) - عباس عبدی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در نفي وارونه‌خواني سياست (آزمونی موردی؛ انتخابات خرداد 1392) - عباس عبدی
با تشکر ویژه از پدیدآورنده محترم که این کتاب را برای نشر در تارنمای جهانی در اختیار دوستداران کتاب گذاشتند.

از مقدمه کتاب:

"چگونه مي‌توانيم سطح تحليل و دانش سياسی خود را از جامعه و تحولات آن ارتقا دهيم؟ هر شيوه‌ای كه انتخاب كنيم، نقد و ارزيابي و راست‌آزمایی تحليل‌های پيشين يك ركن مهم آن خواهد بود. اين شيوه، به ويژه درباره پديده‌های خاص همچون انتخابات كارآمدتر است......................
با توجه به نكات فوق، به ذهنم رسيد كه به عنوان یک تجربه، كليه اظهار نظرات، شامل نوشته‌ها يا يادداشت‌ها و گفتگوهای منتشر شده خود را كه درباره انتخابات اخير (خرداد ۱۳۹۲) بود، به ترتيب زماني در يك مجموعه گردآوری و تقديم كنم، بلكه با مطالعه این نظرات مشخص شود كه نقاط ضعف و قوت آن كجاست. البته اين تحليل‌ها شامل فرآيندهای بلندمدت (مثل تاثیر قضيه نفت بر فضای سیاسی ایران) يا ميان‌مدت (مثل رفتار كلي اصلاح‌طلبان) يا كوتاه‌مدت (مثل حضور يا اتحاد و ائتلاف نامزدها و سهم آرای هر يك و...) مي‌شود و هر كدام از اين سه نوع تحليل را بايد بر اساس مقدّمات و ثبات پايداری داده‌های آنها جداگانه ارزيابی كرد.
اين نوشته‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز می‌شود (چند مورد آن مربوط به پايان سال ۱۳۸۹ است) و تا چند روز بعد از انتخابات ادامه دارد. نوشته‌های اوليه بيشتر شامل تحليل‌های بلندمدت و تا حدی ميان‌مدت است. نوشته‌های پايانی عموماً و برحسب ضرورت شرایط، به موضوعات كوتاه‌مدت پرداخته می‌شود. گمان نمي‌كنم كه موردی از مطالبم كه مستقيم يا غيرمستقيم به انتخابات مربوط باشد حذف شده باشد، مگر آن كه آنها را ثبت نكرده باشم. برخی از مطالب نيز به موضوعات متعددی مربوط مي‌شود، ولی موارد غيرانتخاباتی آنها را تا حد ممکن حذف نكردم تا خللی به مطلب وارد نشود."