شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۲

توضیح المسایل سیاسی - محمدآصف محسنی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
توضیح المسایل سیاسی - محمدآصف محسنی
نویسنده این کتاب (رساله) آیت الله محمدآصف محسنی است.
تیراژ این توضیح المسایل 3000 نسخه می باشد که در «چاپخانه مسلکی افغان» به چاپ رسیده است و ناشر این کتاب کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان می باشد.