پنجشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۲

قاعده های اساسی ارفاگرافی زبان تاجیکی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Қоидаҳои асосии орфографияи забони тоҷикӣ
قاعده های اساسی ارفاگرافی زبان تاجیکی
نشریات دولتی تاجیکستان
استالین آباد
1941
کتابی به زبان پارسی و الفبای سیریلیک درباره رسم الخط زبان تاجیکی