جمعه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۲

من دیپلمات نیستم من انقلابی ام - تحریم ومذاکره در بیانات مقام معظم رهبری از سال ۹۰ تا ۹۲