جمعه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۲

قطعه نوشته های مانوی در موزه آسیایی - کارل گرمانوویچ زالمان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 قطعه نوشته های مانوی در موزه آسیایی - کارل گرمانوویچ زالمان
Ein Bruchstük manichaeischen Schrifttums im Asiatischen Museum

کمیسیون سلطنتی آکادمی علوم
سن پطرزبورگ روسیه
سال۱۹۰۴

کارل زالمان (۱۹۱۶-۱۸۴۹) عضو فرهنگستان علوم روسیه، رییس موزه آسیایی در طول ۲۸ سال، سرکتابدار کتابخانه فرهنگستان علوم  و یکی از بنیانگذاران مکتب شرقشناسی سن پترزبورگ بود.
کارل زالمان زبان‌های فارسی میانه و پارتی را بر اساس متن‌های مانوی از هم متمایز کرد.