یکشنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۲

تخت واژگون (رمان) - جلال اکرامی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تخت واژگون (رمان) - جلال اکرامی
به زبان پارسی و الفبای سیریلیک
نشریات عرفان - شهر دوشنبه تاجیکستان
سال 1974
 رمان تخت واژگون قسمت سوم اثر سه گانه جلال اکرامی به نام "دوازده دروازه بخارا" است که در آن تلاش مردم برای برقرار کردن حاکمیت شوروی در بخارای شرقی، مبارزه با دشمنان داخلی و فرآیند آزاد سازی زنان به خوبی به تصویر کشیده شده است.

Муаллиф: Ҷалол Икромӣ
Навъ: Бадеӣ
Нашриёт: Душанбе, нашриёти Ирфон
Соли нашр: 1974