جمعه، دی ۲۰، ۱۳۹۲

تعلیم خط، املا و متن کلاسیکی تاجیک - عثمان کریموف


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تعلیم خط، املا و متن کلاسیکی تاجیک - عثمان کریموف
خطاط: جلیل آرزو مراد
محرر: حبیب الله عبدالنظر
انتشارات معارف تاجیکستان
شهر دوشنبه
سال 1994