یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۲

اعدام ممنوع! اما چرا؟


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اعدام ممنوع! اما چرا؟

از متن کتاب:

 آیا فکر می کنید اعدام درس عبرتی است برای دیگران که "نباید کشت"
"نباید کشت" را چگونه می آموزید؟ با کشتن دوباره!؟
ویکتور هوگو