یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۲

توسعه‌ی انسانی در اندیشه‌ی سحابی - محمد بسته نگار


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 توسعه‌ی انسانی در اندیشه‌ی سحابی - محمد بسته نگار 

کتاب حاضر مجموعه هفت مقاله آقای محمد بسته نگار داماد آیت الله طالقانی و از یاران  و دوستان سال های طولانی مهندس عزت الله سحابی است.

عناوین هفت مقاله :

- با مهندس سحابی در زندان

- مهندس سحابی و توسعه‌ی انسانی

- بخشی از افکار سیاسی – اجتماعی مهندس سحابی

- ماندلای ایران

- توسعه‌ی متوازن در اندیشه‌ی سحابی

- فرید زکریا، توسعه‌ی اقتصادی و توسعهی سیاسی

- در سوگ استاد