یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۲

مجموعه کتاب های آدش ایستاد نویسنده فارسی زبان ازبکستان


آدش ایستاد نویسنده فارسی زبان ازبکستان در پاسخ به درخواست های فارسی زبانان مسلط به رسم الخط سیریلیک، تعدادی از کتاب های خود را برای دانلود در اینترنت گذاشته است.درود بر این نویسنده پارسی زبان. 

بعد از هزار سال 
Баъд аз ҳазор солباربد 
 Борбадحکایاتی از روزگار باربد 
 Ҳикояҳо аз рўзгори Борбад


چراغ سحرآمیز 
Чароғи cеҳрнок


آهنگ های سمرقند 
Оҳангҳои Самарқанд