پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۲

در محضر فقیه آزاده آیت الله العظمی منتظری - علامه محسن کدیور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در محضر فقیه آزاده آیت الله العظمی منتظری - علامه محسن کدیور
ویرایش دوم
کتاب «در محضر فقیه آزاده آیت الله العظمی منتظری» در اسفند ۱۳۸۸ تدوین و در آذر ۱۳۹۲ در قالب کتاب الکترونیکی منتشر شد. ویرایش دوم آن با اضافات و اصلاحات زیر در ۳۸۲ صفحه در ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ منتشر شد:

۱. اضافه شدن مقدمه تحلیلی
۲. اصلاح و تکمیل پاورقی های کتاب
۳. اضافه شدن مقدمه‌ی انگیسی