سه‌شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۲

طاهر و زهره - ر. امانوف


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
طاهر و زهره - ر. امانوف
به زبان پارسی و الفبای سیریلیک

کتاب طاهر و زهره بر اساس فرهنگ شفاهی خلق تاجیکستان در سال ۱۹۶۷ به رشته تحریر در آمده‌است.
البته پیش از این کتاب نیز، زنده‌یاد تورسون زاده در سال ۱۹۴۳ متن اپرایی به نام طاهر و زهره به رشته تحریر درآورده بود.
 تحریر از : حادثه / خالوف
تصویرگر: ب. سربریانسکی
ویرایشگر: یوسف احمدوف

نشریات عرفان
شهر دوشنبه
سال ۱۹۶۷