سه‌شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۲

مرگ سودخور - صدرالدین عینی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مرگ سودخور - صدرالدین عینی
چاپ تاجیکستان
سال ۱۹۵۲


"داستان "مرگ سودخور" یک نوع نتیجه‌گیری مشاهدات متمادی و تجارب خلّاقانه استاد صدرالدّین عینیست. نویسنده، چهره مرکزی این داستان-قاری عصمت را چند دفعه تکمیل کرده و در نهایت یک اثر از نگاه هنر نویسندگی و درون مایه و محتوا در ادبیات قرن 20 تاجیک، به میان آورده است.
استاد عینی در این داستان ضمن ترسیم سیمای رباخوار حریص و ممسک حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ابتدای قرن بیست امارت بخارا را، که با وجود راه یافتن برخی از عناصر نظام سرمایه‌داری بدون هیچ کدام تحوّل مانده به مرگ محکوم شده بود، به رشته تحقیق بدیعی کشیده است."