پنجشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۳

اصلاحات به مثابه یک روش و نقد اصلاح طلبان (مقالات و یادداشت ها) - عباس عبدی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اصلاحات به مثابه یک روش و نقد اصلاح طلبان (مقالات و یادداشت ها) - عباس عبدی

با تشکر ویژه از پدیدآورنده محترم که کتاب خود را برای نشر در اختیار خبرنامه کتاب های رایگان پارسی گذاشتند.


پس از انتخابات سال 1384 و روي كار آمدن دولتي ديگر، اين پرسش مطرح شد كه آيا نتيجه 8 سال سياست‌هاي اصلاح‌طلبانه، برآمدن دولت احمدي‌نژاد بود؟ در اين باره نظرات گوناگوني مطرح شد، ولي جالت‌ترين آنها اين بود كه اصلاحات به خوبي تعريف نشده است و نيازمند تعريف دقيقي است كه حد و حدود آن را مشخص كند! به همين دليل هم سعي كردند كه نشستي را براي اين كار تشكيل دهند (در اين باره يادداشتي در مجموعه حاضر نوشته‌ام). ولي توجه نداشتند كه اگر اصلاحات تعريف درست و درماني نداشته، پس 8 سال دوره اصلاحات بر چه اساسي حکومتداری و سياست‌ورزي كرده‌اند؟! آيا اين عذر بدتر از گناه نيست؟ هم‌چنين اگر در آن 8 سال نتوانستند به چنين تعريفي برسند، حالا و در یک نشست و برخاست چند ساعته که پیشاپیش هم معلوم بود که ادامه نخواهد یافت، همچنان که نیافت، چگونه قادر به تبیین اين موضوع هستند؟ جالب اينكه پس از اين بازخواني و تعريف جديد، نه تنها گره‌اي از كار فروبسته اصلاحات باز نشد كه وضع بدتر از پيش هم شد.
بخش اول مجموعه يادداشت‌هاي حاضر نحوه پاسخ بنده به مسأله فوق و نيز مفهوم اصلاحات از چند زاويه است. از جمله اينكه ابعاد مفهومي اصلاحات چيست؟ اصلاحات چه چيزهايي نيست و از این دو عيني‌تر نقد رفتارها و سياست‌هاي جاري اصلاح‌طلبان و... را در این یادداشت‌ها می‌توان دید. بايد تأكيد كنم كه اظهاراتم در اين باره محدود به اين يادداشت‌ها نمي‌شود. شايد بتوان گفت كه در دیگر نوشته‌ها و مطالبم نیز به نحوي به اين مسأله پرداخته‌ام، از جمله درباره انتخابات كه مجموعه آن را قبلاً منتشر كرده‌ام (در نفي وارونه‌خواني سياست ـ آزمونی موردی؛ انتخابات خرداد 1392) به مسأله فوق اشاره كرده‌ام. ولي در مجموعه حاضر مستقيم‌تر به موضوع اصلاحات پرداخته شده است. در بخش دوم نیز به موضوع رابطه اخلاق و سیاست پرداخته‌ام که وجه مهمی از اصلاح‌طلبی است. اين مجموعه يادداشت‌ها و مقالات از سال 1384 تا سال 1391 منتشر شده است. مقاله اول آن بسيار طولاني و در نقد عملكرد اصلاح‌طلبان در 8 سال 1376 تا 1384 است.
عباس عبدی
پاییز 1392